Δυνατότητα επικοινωνίας κάθε Τρίτη & Πέμπτη

Καλημέρα! Kαλή δύναμη! Με υγεία και ευεξία!
Αγαπητέ/ή συνάδελφε,
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη θα βρίσκομαι στο Webex:
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kkujumzis
Eάν έχεις Webex OK, εάν όχι διάλεξε "join from browser"
Μπορείς να μπεις σε όποια από τις παρακάτω ώρες σε βολεύει:
08.15-09.15, 12.15-13.15, 13.15-14.15
Δεν πρόκειται για πρόσκληση σε επιμόρφωση αλλά δυνατότητα επικοινωνίας
καθώς μας απασχολούν θέματα φυσικής αγωγής .