Επιμόρφωση ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων με θέμα «Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση μαθητών/τριών»

Την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου και ώρα 12.15-14.15 και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου και ώρα 12.15-14.15 θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις για καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας με θέμα «Ανατροφοδότηση, αξιολόγηση, βαθμολόγηση μαθητών/τριών» στον υπερσύνδεσμο:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkujumzis