ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων Α' Αθήνας

Θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις για καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας με θέμα «Κινητική μάθηση: αντίληψη - νόηση - δράση» την Τρίτη 23, Τετάρτη 24 και Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου, ώρα 12.15-14.15 μέσω της εφαρμογής Webex στον υπερσύνδεσμο
https://minedu-secondary2.webex.com/minedu-secondary2/j.php?MTID=m97f8b9...
Αριθμός συνάντησης/Meeting number (εάν χρειαστεί): 124 588 8510
Κωδικός/Password (εάν ζητηθεί): 1111

Date: 

Repeats every day until Πέμ Φεβ 25 2021.
2021/02/23 - 12:15 to 14:15
2021/02/24 - 12:15 to 14:15
2021/02/25 - 12:15 to 14:15