Θεμελιώδεις κινητικές ικανότητες, για τους συναδέλφους γυμναστές