Η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων είναι αίθουσα Διδασκαλίας της Φυσικής Αγωγής

Forum: 

Αρ.Πρωτ.112655/Γ4/06-10-2010/ΥΠΔΒΜΘ[/b]
https://edu.klimaka.gr/nomothesia/dioikhtika/978-kleista-gymnasthria-ait...

Σε απάντηση του υπ’αριθμ. 81073/Γ4/08-07-2010 ..., ισχύουν τα παρακάτω:
• Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής. Μπορούν να γίνουν και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των Σχολικών
μονάδων καθώς και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των
Συλλογών γονέων και κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να
έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η
αθλητική χρήση των χώρων αυτών.
• Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν
μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.
• Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα,
καρέκλες κ.λ.π.)
• Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της Σχολικής μονάδας, οι χώροι
αυτοί υπολογίζονται ως μία αίθουσα που έχει όμως ήδη συμπεριληφθεί στη
προηγηθείσα καταγραφή των σχετικών αναγκών.

21-12-1998 Γ4/1392
http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_fa/10_aithouses_pollaplis_xrisis-2...
Σχετικά με τη χρήση κλειστών γυμναστηρίων - αιθουσών γυμναστικής -
αιθουσών πολλαπλής χρήσης, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Οι παραπάνω χώροι χρησιμοποιούνται κυρίως για το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής. Μπορούν να γίνονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις των σχολικών
μονάδων καθώς και οι συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και των
Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων εκτός ωρών διδασκαλίας, που πρέπει να
έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά το τέλος να αποκαθίσταται η
αθλητική χρήση των χώρων αυτών.
2. Δεν επιτρέπεται η μετατροπή τους σε αίθουσες διδασκαλίας και δεν
μεταβάλλεται η χρήση τους ακόμη και αν υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.
3. Δεν επιτρέπεται μόνιμη εγκατάσταση αντικειμένων (σκηνή, εξέδρα,
καρέκλες κ.λπ.)
4. Στην καθημερινή καθαριότητα των χώρων της σχολικής μονάδας
συμπεριλαμβάνονται και οι χώροι αυτοί, αφού υπολογιστούν με βάση την
επιφάνεια τους σε αντίστοιχες αίθουσες.
Σύμφωνα με την 681/22.6.87 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ[/b]
α) Τα κλειστά Γυμναστήρια, οι αίθουσες Γυμναστικής και οι χώροι πολλαπλής χρήσεως είναι μόνον για τομάθημα
της Γυμναστικής.
β) Στις ίδιες αίθουσες εφόσον δεν εμποδίζεται το μάθημα Φυσικής Αγωγής μπορούν ναγίνονται και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις,
πουπρέπει να έχουν συγκεκριμένη διάρκεια και αμέσως μετά τοτέλος
ναγίνεται ηαποκατάστασητης λειτουργίας του χώρου. Στην καθαριότητα του
σχολείου να συμπεριλαμβάνεται και ηκαθημερινή καθαριότητα του χώρου αυτού.