Προτάσεις ΣΕΕ ΠΕ11 για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής