Η προθέρμανση

Forum: 

Θα ήθελα να συζητήσουμε το ρόλο της προθέρμανσης στη φυσική αγωγή για παιδιά ηλικίας δημοτικού σχολείου;
Ναι ή όχι; Και γιατί;
Όλες οι απόψεις είναι ευπρόσδεκτες. Όμως, η τεκμηρίωση βοηθάει τη συλλογική σκέψη.
Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι τεκμηρίωσης σε διδακτικά περιβάλλοντα.
α. με βάση την εμπειρία σε συνδυασμό με δομημένο αναστοχασμό (καλές πρακτικές)
β. με βάση ερευνητικά δεδομένα (μελέτες)
γ. με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.