Πρωτόκολλα συμπεριφοράς

Forum: 

«Τα Πρωτόκολλα συμπεριφοράς είναι συγκεκριμένοι τρόποι οργάνωσης των μαθητών ... για την ομαλή έναρξη, διεξαγωγή και λήξη του μαθήματος» Χατζόπουλος (2012) Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής, σελ 51.
Θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας ένα πρωτόκολλο συμπεριφοράς (ή περισσότερα);