Ηλεκτρονική Τάξη (e-class)

Forum: 

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο μικρο-σεναρία διδασκαλίας φυσικής αγωγής με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής τάξης. Το πρώτο για το δημοτικό σχολείο και το δεύτερο για το γυμνάσιο. Τα συγκεκριμένα μικρο-σενάρια ακολουθούν τη λογική του λεγόμενου TPACK δηλαδή το χώρο όπου τέμνονται οι τεχνολογικές, παιδαγωγικές και επιστημονικές δεξιότητες των συναδέλφων.

Με ένα συγκριτικά απλό σύστημα μάθησης περιεχομένου (και όχι διαχείρισης περιεχομένου) όπως η ηλεκτρονική τάξη

1) γνωρίζοντας τη χρήση μόνο δύο απλών και διακριτών αρθρωμάτων του η-τάξη όπως τα έγγραφα και η άσκηση (με επιλογή σωστού/λάθος),
2) στοχεύοντας ένα διακριτό στόχο του μαθήματος της φυσικής αγωγής όπως η γνώση (και όταν με το καλό ανοίξουν τα σχολεία η εφαρμογή) της φυσικής δραστηριότητας για υγεία και

3) μια λογική μάθησης όπου το περιεχόμενο, ο/η μαθητής/τρια και ο/η συνάδελφος έχουν δυνητικά μοιρασμένη δράση καθώς αναβαίνει περιορισμένο υλικό για να δώσει «χώρο/χρόνο» και ενέργεια στην άσκηση η οποία
εμπεριέχει απλή μεν άμεση δε περιγραφική ανατροφοδότηση και όχι μόνο βαθμό.

Δημοτικό σχολείο

Γυμνάσιο