Η συμβολή της εμπειρικής ανατομίας στον χορό

Forum: 

<p>ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΥΓΕΙΑ Τεύχος 27 • Σελ. 31-44 • 2012<br>H συμβολή της Εμπειρικής Ανατομίας στο χορό<br>Νικολοπούλου, Τ., &amp; Μπουρνέλλη, Π. Τ.Ε.Φ.Α.Α, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών</p>
<p><br>Ένα από τα προβλήματα που απασχολεί τους χορευτές και τους δασκάλους χορού είναι η ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών. Για τον λόγο αυτό διδάσκουμε τρόπους και δίνουμε ασκήσεις κυρίως&nbsp; μέσα από κινητικά μοντέλα και τεχνικές ή και κινητικά παιχνίδια. Ωστόσο, σπάνια είμαστε ενήμεροι ότι όλες οι τεχνικές βασίζονται στα θεμελειώδη κινητικά πρότυπα, τα οποία συνδέονται με τη εξέλιξή μας ως όντα. Η εξέλιξη αυτή μας παρέχει τις ανατομικές ικανότητες να αναπτύξουμε μια ευρεία γκάμα κινητικών δεξιοτήτων. Η εξελικτική ανατομία (experiential anatomy) και η αναπτυξιακή κίνηση (developmental movement), είναι δυο πολύ δυναμικά και εγκυρα εργαλεία για να κατανοήσουμε τις βασικές μας κινητικές ικανότητες. Στο παρόν κείμενο αναφέρονται αυτά, μέσα από το παράδειγμα του δημιουργικού και εκφραστικού σύγχρνονου χορού. </p>
<p>&nbsp;</p>