Δυνατότητα επικοινωνίας κάθε μέρα

Forum: 

Kαλή δύναμη! Με υγεία και ευεξία! Αγαπητέ/ή συνάδελφε, Κάθε μέρα μεταξύ 13.45 και 14.45 θα βρίσκομαι στο Webex:
https://minedu-secondary.webex.com/meet/kkujumzis
Eάν έχεις Webex OK, εάν όχι διάλεξε "join from browser" Μπορείς να μπεις όποτε και εάν θελήσεις και σε βολεύει. Δεν πρόκειται για πρόσκληση σε επιμόρφωση αλλά δυνατότητα επικοινωνίας καθώς μας απασχολούν θέματα φυσικής αγωγής .