Διδασκαλία με CISCO Webex

Θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση για
εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής Δημοτικών Σχολείων Α΄ Αθήνας με θέμα
«Διδασκαλία με CISCO Webex» στον υπερσύνδεσμο:

 https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/kkujumzis

Τρίτη 28/4, ώρα 12-13, οι ΠΕ11 των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων

ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης κ Βασιλείου

•Αθήνας 11ο, 20ο, 31ο, 32ο, 44ο, 50ο, 52ο, 53ο, 57ο, 58ο, 59ο, 60ο,
61ο, 62ο,63ο,  67ο, 69ο, 75ο, 99ο, 127ο, 128ο, 130ο, 144ο,
145ο, 152ο, 162ο.

ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης κ
Λαμπροπούλου

•1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο Ν. Φιλαδέλφειας

•1ο , 2ο Ν. Χαλκηδόνας

•24ο, 25ο, 34ο, 39ο, 88ο, 101ο, 109ο, 113ο, 129ο, 139ο, 141ο, 142ο,
173ο, 174ο Αθήνας

•Σχολή Χατζήβεη, Λεόντειος Σχολή Πατησίων, Εκπ/ρια
Πανταζόπουλου-Μαυρομμάτη

ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης κ Σταθάτου

•Γαλατσίου: 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 7ο, 9ο, 11ο, 12ο, 16ο,

•Αθήνας: 22ο, 23ο, 33ο, 38ο, 45ο, 46ο, 48ο, 65ο, 79ο, 108ο, 112ο 120ο,
132ο, 150ο, 170ο

•Εκπαιδευτήρια Άγιος Παύλος, Ιταλική Σχολή

ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων Παιδαγωγικής Ευθύνης κ Φιλίππου

•Αθήνας: 14ο, 15ο, 35ο, 36ο, 49ο, 51ο, 54ο, 55ο, 56ο, 64ο, 66ο, 70ο,
71ο, 72ο, 73ο, 74ο, 76ο, 77ο, 81ο, 85ο, 87ο, 137ο,

149ο,

•Λακωνική Σχολή Μαγκλάρα, Λακωνική Σχολή Ι.Π.Σ. Φραγκή, Σχολή Χιλ

Date: 

2020/04/28 - 12:00 to 13:00