Ηλεκτρονικό Βιβλίο

Η δια βίου μάθηση, τα βιώματα καλών πρακτικών και ο συστηματικά δομημένος αναστοχασμός έχουν σημαντική συνεισφορά στη νοοτροπία και τη συμπεριφορά του καθενός μας. Η προσδοκία μου με το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο είναι η σπουδή των παραπάνω σε σχέση με τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στο δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο. Κάθε σπουδή είναι μία κατασκευή που συνδέεται με συγκεκριμένους ανθρώπους σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Μερικές σπουδές έχουν την λογική από «πάνω προς τα κάτω» στην προσπάθεια να εντάξουν την πραγματικότητα σε μοντέλα. Άλλες σπουδές έχουν τη μορφή από «κάτω προς τα πάνω» προσπαθώντας να συστηματοποιήσουν την καθημερινότητα. Στο βαθμό που επιτυγχάνεται η ζύμωση της θεωρία με την πράξη (θεωρία-πράξη σε αλφαβητική σειρά ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος) είναι όλα καλά. Πολύ συχνά όμως υπάρχουν σκέψεις ότι η πρώτη λογική εμπεριέχει ένα ουτοπισμό ενώ η δεύτερη λογική χαρακτηρίζεται από μία στασιμότητα.
Στο ηλεκτρονικό αυτό βιβλίο θα γίνει μια προσπάθεια συνδυασμού των δύο λογικών. Το αποτέλεσμα θα κριθεί από τις συζητήσεις σχετικά με το περιεχόμενο που θα ανεβάζω. Ο απώτερος στόχος του σχολείου και της φυσικής αγωγή είναι τα παιδιά και οι έφηβοι. Πως μπορεί να μας βοηθήσει το παρόν ηλεκτρονικό βιβλίο στη διδασκαλία της φυσικής αγωγής; Σταδιακά θα αναρτάται υλικό το οποίο θα είναι σε συνεχή διαπραγμάτευση. Τα σχόλια είναι όχι μόνο ευπρόσδεκτη αλλά και απαραίτητα για τη χρησιμότητα αυτού του βιβλίου. Ας θυμηθούμε ότι η «κριτική» χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας γλώσσα κάπως αρνητικά. Με όρους επαγγελματικούς και επιστημονικούς ο όρος «κριτική» αναφέρεται στην συλλογική αγωνία του «πιο γρήγορα, πιο ψηλά, πιο δυνατά» … πιο διδακτικά!

Picture: