Διδασκαλία με CISCO Webex

Θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση για

ΠΕ11 φυσικής αγωγής Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τύπων Α΄ Αθήνας με
θέμα

«Διδασκαλία με CISCO Webex» στον υπερσύνδεσμο:

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/kkujumzis

Date: 

2020/05/04 - 12:00 to 14:00