Επιμορφωτικές συναντήσεις ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων Α' Αθήνας, Αλίμου και Γλυφάδας

Επιμορφωτικές συναντήσεις ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων Α' Αθήνας, Αλίμου και Γλυφάδας

Θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις για ΠΕ11
Φυσικής Αγωγής Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τύπων, Α’ Αθήνας καθώς και
Αλίμου και Γλυφάδας με θέμα«Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής: αλληλουχία
στοχοθεσίας, διδασκαλίας, βαθμολόγησης» την Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27
Δεκεμβρίου και ώρα 12.15-14.15 μέσω της εφαρμογής Webex στον
υπερσύνδεσμο:

[url=https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkujumzis]https://minedu-second...

Προτείνεται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν μία από της δύο συναντήσεις σε αρμονία με τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.

Date: 

2022/01/27 - 12:15 to 14:15