Επιμορφωτικές συναντήσεις ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων Α' Αθήνας

Επιμορφωτικές συναντήσεις ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων Α' Αθήνας
Θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις για ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τύπων, Α’ Αθήνας με θέμα «Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής» την Τετάρτη 10 και Δευτέρα 15 Νοεμβρίου και ώρα 12.15-14.15 μέσω της εφαρμογής Webex στον υπερσύνδεσμο:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkujumzis
Προτείνεται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν μία από της δύο συναντήσεις σε αρμονία με τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.

Date: 

2021/11/15 - 12:15 to 14:15