Επιμόρφωση Β' Ομάδας ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων

Αφορά ΜΟΝΟ τους συναδέλφους που διδάσκουν στα παρακάτω σχολεία. Για τα άλλα σχολεία θα έρθουν άλλες προσκλήσεις κατά ομάδα:
Εάν δεν έχεις λάβεις πρόσκληση ή από το σχολείο ή από μένα στείλε μου σε παρακαλώ εάν είμαι στο kkujumzis@gmail.com
Δημοτικά Σχολεία Β' Ομάδας (δική μου ομαδοποίηση σύμφωνα με τον/την ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης
·Γαλατσίου: 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο , 7ο , 9ο , 11ο , 12ο , 16ο ,
·Αθήνας: 22ο , 23ο , 33ο , 38ο , 45ο , 46ο , 48ο , 65ο , 79ο , 108ο , 112ο 120ο , 132ο , 150ο , 170ο **
·Εκπ/ρια Άγιος Παύλος, Ιταλική Σχολή

Date: 

2020/11/24 - 08:45