Επιμόρφωση ΠΕ11 Α Αθήνας

Θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως επιμορφωτικές συναντήσεις για ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων όλων των τύπων, Α’ Αθήνας με θέμα «Προγραμματισμός διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής» την Τετάρτη 8 και Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.15-14.15 μέσω της εφαρμογής Webex στον υπερσύνδεσμο:

https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkujumzis

Προτείνεται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν μία από της δύο συναντήσεις σε αρμονία με τον προγραμματισμό της σχολικής μονάδας.

Date: 

2021/09/08 - 00:00 to 02:00