Επιμόρφωση ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων Α' Αθήνας

Αφορά ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων Α' Αθήνας
Τρίτη 29 Ιουνίου, ώρα 08.45-12.45
Θέμα: «Αθλητισμός: υγεία, ευεξία, ευδαιμονία»
Ο κύριος εισηγητής με θέμα «Η τέχνη της επικοινωνίας στην εκπαίδευση» θα είναι ο κ. Καραΐσκος Λεωνίδας, Υ.Φ.Α.ΣΧ.Α. Γ’ Αθήνας, εκπαιδευτικός, συγγραφέας
Πρόγραμμα: (08:15-08.45 Δοκιμή και επίλυση προβλημάτων σύνδεσης), 08:45-09:25 Εισαγωγικό μέρος, 09.30-10.25 Παρουσίαση, 10.30-11.25 Συζήτηση σε ολομέλεια, 11.30-12.10 Εργασία σε μικροομάδες, 12:15-12.45 Παρουσιάσεις των εργασιών των μικροομάδων στη ολομέλεια
μέσω WEBEX https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkujumzis

Date: 

2021/06/29 - 08:45 to 12:45