ΠΕ11 Γυμνασίων & Λυκείων Α' Αθήνας: επιμορφωτικό δίωρο

Την Τρίτη 1 Ιουνίου και ώρα 12.15-14.15, θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση για καθηγητές/τριες φυσικής αγωγής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας με θέμα:
«Αθλητισμός: υγεία, ευεξία, ευδαιμονία» μέσω της εφαρμογής Webex στον υπερσύνδεσμο:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkujumzis

Date: 

2021/06/01 - 12:15 to 14:15

Τοποθεσία

Ελλάδα
GR