Πως ορίζεται η υγεία σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει πως «Υγεία θεωρείται μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας κι όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας»