Συναντήσεις συνεργασίας ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων

Συναντήσεις συνεργασίας ΠΕ11 Δημοτικών Σχολείων
Θα πραγματοποιηθούν εξ’ αποστάσεως συναντήσεις συνεργασίας ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής Δημοτικών Σχολείων Α’ Αθήνας με θέμα τον προγραμματισμό της διδασκαλίας την Τρίτη 28 και Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 13.15-14.15 μέσω της εφαρμογής Webex στον υπερσύνδεσμο:
https://minedu-secondary2.webex.com/meet/kkujumzis
Προτείνεται οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν μία από της δύο συναντήσεις.

Date: 

2021/09/30 - 13:15 to 14:15