Τεχνολογικά υποβοηθούμενη διαμορφωτική αξιολόγηση μαθητών/τριών στη Φυσική Αγωγή

Δευτέρα 1 Ιουνίου και ώρα 12-14

Εξ’ αποστάσεως επιμορφωτική συνάντηση για καθηγητές/τριες φυσικής
αγωγής σχολικών

μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Α’ Αθήνας με θέμα «Τεχνολογικά
υποβοηθούμενη διαμορφωτική αξιολόγηση μαθητών/τριών στη Φυσική Αγωγή»
στον υπερσύνδεσμο:

https://minedu-gov-gr.webex.com/meet/kkujumzis

Date: 

2020/06/01 - 12:00 to 14:00