Δεξιότητες και Ικανότητες

Τζέτζης, Γεώργιος και Λόλα, Αφροδίτη (2015) Κινητική μάθηση και ανάπτυξη. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

 • Δεξιότητα είναι η δραστηριότητα που κάνει κάποιος για να πετύχει ένα τελικό αποτέλεσμα με την μεγαλύτερη δυνατή σιγουριά και τη λιγότερη κατανάλωση χρόνου και ενέργειας, π.χ. σερβίς στο βόλε).
 • Η ικανότητα είναι η εκ γενετής σχετικά σταθερή ιδιότητα η οποία στηρίζει όλα τα είδη των δεξιοτήτων και δεν διαφοροποιείται από την εξάσκηση ή την εμπειρία, π.χ. ικανότητα στόχευσης.
 • Οι δεξιότητες αναπτύσσονται με την εξάσκηση, διαφοροποιούνται από αυτήν, είναι αμέτρητες στον αριθμό και η απόκτηση και η αποτελεσματική μάθησή τους εξαρτάται από την ύπαρξη των κατάλληλων ικανοτήτων.
 • Ενώ οι ικανότητες είναι εκ γενετής χαρακτηριστικά και σταθερές, με την έννοια ότι γεννιόμαστε με αυτές και τις αξιοποιούμε ή όχι διαμέσου της εξάσκησης. Οι ερευνητές προσπάθησαν να ταξινομήσουν τις ικανότητες και πρώτος ο Fleishman (1962) τις ταξινόμησε σε δύο κατηγορίες: στις αντιληπτικοκινητικές και στις φυσικές.
 • ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

 • οι ικανότητες είναι εκ γενετής χαρακτηριστικά
 • ορισμός δεξιότητας υπό το πρίσμα της φυσικής αγωγή. Ισχύει ο παραπάνω εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν 4 κατηγορίες δεξιοτήτων που συνδέονται με το σώμα στη φυσική αγωγή δηλ:
  • αθλητικές π.χ. σούτ εν στάση στο μπάσκετ
  • εκφραστικές π.χ. χορός
  • βιώματα π.χ. γίνομαι ένα με τη φύση