Βασικές Δεξιότητες


212 Βασικές Δεξιότητες

Χατζόπουλος, Δ. (2012). Διδακτική Φυσικής Αγωγής.
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΑΠΘ.

Οι βασικές δεξιότητες είναι τρείς:
η μετακίνηση, η σταθεροποίηση και ο χειρισμός αντικειμένων.

Βασικές δεξιότητες μετακίνησης: τρέξιμο
(ταχύτητας, αντοχής), τρέξιμο (με μεγάλα βήματα), άλμα σε μήκος, άλμα
σε ύψος, κουτσό, πλάγια βήματα, γκαλόπ, χόπλα.

Βασικές δεξιότητες σταθεροποίησης: θέσης ετοιμότητας, απότομο
σταμάτημα μετά από τρέξιμο, γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης τρεξίματος,
προσποίηση αλλαγής κατεύθυνσης τρεξίματος

Βασικές δεξιότητες χειρισμού αντικειμένων:  ζογκλερικά με
μαντηλάκι, χειρισμός μπαλονιού, στεφάνι, σχοινάκι, σακουλάκι με άμμο,
ρίψη και υποδοχή μπάλας, ρυθμός ρίψης