Μάθηση vs Απόδοση

Τζέτζης, Γ., & Λόλα, Α. (2015). Κινητική Μάθηση
και Ανάπτυξη. Αθήνα: ΣΕΑΒ.


Μάθηση είναι η σχετικά μόνιμη αλλαγή στην απόδοση ως αποτέλεσμα της
εξάσκησης ή προηγούμενων εμπειριών. … [H] κινητική μάθηση είναι ένα σύνολο
διαδικασιών που σχετίζονται με την πρακτική ή την εμπειρία και που
οδηγούν σε σχετικά μόνιμες αλλαγές της ικανότητας για δεξιοτεχνική
απόδοση.

 1. Είναι μια εσωτερική διαδικασία που καθορίζει την ικανότητα
  εκτέλεσης
 2. Βελτιώνεται με την εξάσκηση
 3. Βασίζεται στη σταθερότητα της κινητικής απόδοσης έναντι πολλών
  προσπαθειών
 4. Η σταθερότητα μπορεί να αφορά και την ικανότητα προσαρμογής σε
  διαφορετικές συνθήκες
 5. Η βελτίωση διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

Η κινητική απόδοση … είναι η
ενέργεια εκτέλεσης μιας δεξιότητας. Η κινητική μάθηση είναι η ικανότητα
διατήρησης ή προσαρμογής και αναπαραγωγής των μαθημένων κινήσεων στο
μέλλον.

 1. Παρατηρείται μέσω της εκτέλεσης
 2. Επηρεάζεται από την παρακίνηση
 3. Επηρεάζεται από την επικέντρωση της προσοχής
 4. Επηρεάζεται από την κούραση και τις συνθήκες
 5. Είναι προσωρινή και αλλάζει εύκολα