Κεφάλαιο 1. Προγραμματισμός

Στο κεφάλαιο αυτό διαπραγματεύεται ο προγραμματισμός της διδασκαλίας της φυσικής αγωγής. (ορισμοί, συλλογιστικές, τεκμηρίωση και εφαρμογές προσεχώς)

Picture: