Κεφάλαιο 2. Στοχοθεσία

Σύμφωνα με τον κ Χατζόπουλο ο σκοπός της φυσικής αγωγής είναι διττός:

    • αγωγή ΜΕΣΩ της άθλησης
    • αγωγή ΠΡΟΣ την άθληση

Άθληση = η ενασχόληση με κινητικές δραστηριότητες

  1. π.χ. ανταγωνιστικός αθλητισμός,
  2. π.χ. χορός ή υπαίθρια ζωή
  3. π.χ. περπάτημα ή χρησιμοποιώ σωστά το σώμα μου (λ.χ. καθάρισμα ψώνια).

Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες οι οποίες δίνονται στη σελίδα 16 του βιβλίου
Χατζόπουλος, Δ. (2012). Διδακτική Φυσικής Αγωγής. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις
ΑΠΘ.
... αλλά θα σχολιάσω ότι το «ΜΕΣΩ» προϋποθέτει την φυσική παρουσία του
καθηγητή φυσικής αγωγής ενώ το «ΠΡΟΣ» μπορεί να επιτευχτεί και με τη
βοήθεια ψηφιακών και εικονικών εργαλείων (βλ. ηλεκτρονική τάξη).

Ένα δεύτερο σχόλιο αφορά τη στόχευση της χρυσής τομής των δύο δηλαδή
του ΜΕΣΩ και του ΠΡΟΣ. Τη δυσκολία αυτή εκφράζω με την παρακάτω
φωτογραφία ...

Picture: